Theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo VN đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 được chính phủ phê duyệt hồi cuối năm 2015, mục tiêu phát triển điện sinh khối của Việt Nam sẽ đạt 7,8 tỉ kwh vào năm 2020 và 37 tỉ kwh vào năm 2030. 
Phát triển điện sinh khối: Nhiều vấn đề cần được cải thiện

Theo các chuyên gia, đây là một mục tiêu khá tham vọng khi mà hiện nay, chúng ta mới chỉ sản xuất được 0,6 tỉ kwh điện sinh khối. Được biết đến là nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm môi trường nhưng việc khai thác năng lượng sinh khối vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản.

Theo FBNC