Phát triển bền vững kinh tế biển: Cần đề xuất những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 12/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chủ trì Kỳ họp lần thứ nhất của Ủy ban.
Cả nước có 19 khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch được phê duyệt, thu hút 553 dự án nước ngoài và 1.604 dự án trong nước. Ảnh: Bùi Toàn
Cả nước có 19 khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch được phê duyệt, thu hút 553 dự án nước ngoài và 1.604 dự án trong nước. Ảnh: Bùi Toàn

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, sau 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, năm 2022, GRDP của 28 tỉnh, thành ven biển theo giá hiện hành đạt mức 4.786 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,8% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người của các tỉnh ven biển năm 2022 đạt 97,2 triệu đồng, cao hơn bình quân cả nước (96,6 triệu đồng).

Hiện cả nước có 19 khu kinh tế ven biển nằm trong quy hoạch được phê duyệt (18 khu đã được thành lập), thu hút 553 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 54,36 tỷ USD; 1.604 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 1,37 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, giai đoạn 2011 - 2022, tăng trưởng bình quân các tỉnh ven biển (6,95%/năm) thấp hơn so với cả nước (7,15%/năm). Đến nay một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế biển vẫn chưa có hướng dẫn, tiêu chí đánh giá. Quy mô kinh tế biển còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế địa kinh tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban là chỉ đạo, điều phối cơ chế, chính sách, pháp luật có tính liên ngành, liên vùng.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm đề xuất những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm như: xây dựng bộ chỉ tiêu quốc gia về kinh tế biển; huy động nguồn lực; vận tải biển, logistics; nghiên cứu, điều tra tài nguyên môi trường biển; xây dựng đô thị biển; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị và thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển…

Chuyên đề