Phạt 170 triệu đồng hai doanh nghiệp vi phạm báo cáo, công bố thông tin

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel (mã chứng khoán: VGI) và Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (mã chứng khoán: VASS).

Theo đó, VGI bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do công ty này không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, VGI không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX, trên hệ thống cổ bố thông tin của SSC và trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019, 2020 của Công ty, dự thảo Nghị quyết để thông qua từng vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019, 2020;...

Trước đó, VASS bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là do Công ty báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty báo cáo SSC không đúng thời hạn về giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019, Báo cáo thường niên 2019, BCTC quý 1/2019, BCTC quý 3/2019, BCTC Quý 4/2019, BCTC quý 1/2020.

Chuyên đề