(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), DN có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021 - 2025.
Một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xi măng, cao su, cà phê và dịch vụ công ích sẽ sử dụng tiêu chí riêng để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn. Ảnh: Đình Thắng

Một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực xi măng, cao su, cà phê và dịch vụ công ích sẽ sử dụng tiêu chí riêng để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn. Ảnh: Đình Thắng

Đây là cơ sở rà soát kế hoạch duy trì công ty TNHH MTV, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn đối với DNNN, DN có vốn nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Tiêu chí phân loại được ban hành kèm theo Quyết định.

Công ty nông, lâm nghiệp; DN quốc phòng, an ninh; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Công ty Mua bán nợ Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sắp xếp theo quy định khác của Chính phủ, Thủ tướng.

Đối với DN không hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc tiêu chí phân loại nêu trên, sẽ sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn. Đó là DN sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30% trở lên, trong đó có khai thác mỏ nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng; trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh. Các DN sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của DN 3 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên. Các DN có giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc có vai trò quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ.