(BĐT) - Mục tiêu đặt ra trong năm học 2020-2021 là có 100% HSSV tham gia BHYT. Đây là một thách thức rất lớn đối với ngành BHXH, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
Ngành BHXH phấn đấu năm học 2020-2021 là có 100% HSSV tham gia BHYT

Ngành BHXH phấn đấu năm học 2020-2021 là có 100% HSSV tham gia BHYT

Do đó, để đạt được mục tiêu tiêu đặt ra, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2644/BHXH-BT và Công văn số 2633/BHXH-TT chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) tập trung thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021.

Theo Công văn số 2644/BHXH-BT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh cần tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn trong đó: giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV đối với từng cơ sở giáo dục; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT HSSV trong các cơ sở giáo dục;… phấn đấu đến hết năm học 2020-2021 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Thứ hai, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo: tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV, tổ chức khen thưởng đối với tập thể nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác BHYT HSSV; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật BHYT trước thềm năm học mới 2020-2021 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh bằng nhiều hình thức.

Thứ ba, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thứ tư, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo kịp thời quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho tất cả người dân và HSSV theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, phối hợp với các Sở, ngành, các tổ chức hội - đoàn thể liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT HSSV năm học 2020-2021.

Cùng với đó, tại Công văn số 2633/BHXH-TT, BHXH Việt Nam cũng nêu rõ các nội dung tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV mà các địa phương cần tập trung triển khai. Đó là tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng, trong đó, chú trọng lợi ích của HSSV khi tham gia BHYT; thực hiện BHYT là tuân thủ pháp luật, là trách nhiệm công dân của mỗi HSSV; quỹ BHYT hỗ trợ y tế trường học thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV. Đồng thời, tuyên truyền biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT HSSV. Đặc biệt là quỹ BHYT thanh toán chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19 đối với người có thẻ BHYT, trong đó có đối tượng là HSSV.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý, căn cứ diễn biến tình hình thực tiễn về dịch COVID-19 tại địa phương, BHXH các tỉnh có thể lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và địa phương. Các cơ quan truyền thông, báo chí trong Ngành tăng cường truyền thông chính sách BHYT HSSV trên các kênh truyền thông, Cổng thông tin điện tử của Ngành; đăng tải tin, bài, phóng sự, video, inforgraphic về BHYT HSSV trên mạng xã hội; xây dựng, phát hành các ấn phẩm truyền thông và phối hợp với các đơn vị ngoài ngành tích cực tuyên truyền về BHYT HSSV…

Năm học mới 2020-2021 chuẩn bị bắt đầu. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trên phạm vi cả nước và để HSSV được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe, chỉ dựa vào nỗ lực, quyết tâm của ngành BHXH là không đủ. Do đó, theo BHXH Việt Nam, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, nhất là ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian qua, theo BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu tỉnh ủy, UBND tỉnh và tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) đem lại kết quả tích cực, số HSSV tham gia BHYT hằng năm đều tăng. Kết quả năm học 2019-2020, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.