PGN trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 6%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 26/2 tới, Công ty CP Phụ Gia Nhựa (mã chứng khoán: PGN) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức 6% bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 15/3/2021.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành 198.000 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6%. Nguồn vốn phát hành là lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán năm 2019. Tính đến thời điểm 31/12/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 5,18 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 29/1, Công ty cũng đã thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với khối lượng 1,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 và giá phát hành là 10.000 đồng/CP.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 9/2/2021 đến ngày 8/3/2021, thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 9/2/2021 đến ngày 12/3/2021.

Kết thúc năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 161 tỷ đồng, tăng hơn 45%; lợi nhuận sau thuế 9,41 tỷ đồng, tăng trưởng 82,36% so với năm 2019.

Chuyên đề