(BĐT) - Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PVGasD, mã chứng khoán: PGD) vừa thông qua nghị quyết trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, ngày chốt danh sách là 6/9, ngày thanh toán là 4/10.

Như vậy, với gần 90 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Quý II/2021, doanh thu của Công ty đạt 2.457 tỷ đồng, tăng 43,9% so với quý II/2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.504 tỷ đồng, tăng 27,5%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 98 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ 2020.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của PGD tăng 2,5% so với đầu năm lên 3.352,1 tỷ đồng.