(BĐT) - Công ty Xăng dầu Khu vực I Công ty TNHH MTV (Petrolimex KV1) vừa được công bố trúng Gói thầu Mua nhiên liệu diesel năm 2020 - 2021 (lần 2) cho các Xí nghiệp Đầu máy của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu của Petrolimex KV1 là 432,443 tỷ đồng (giá gói thầu là 457,239 tỷ đồng); loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, với thời gian thực hiện là 24 tháng.

Theo cán bộ phụ trách đấu thầu của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Gói thầu có 12 lô. Trong đó, Petrolimex KV1 tham dự 11 lô và trúng thầu 10 lô (Lô 1 đến Lô 7 - cung cấp xăng dầu tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên; Lô 9, Lô 10 và Lô 12 - cung cấp xăng dầu tại Chi nhánh Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội).

Tại Lô 15, Petrolimex KV1 chào vượt giá và không đồng ý giảm giá khi thương thảo nên bị loại. Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cũng bị loại tại Lô 15 do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Ngoài Lô 15, Gói thầu này còn có Lô 16 không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đấu thầu Gói thầu Mua nhiên liệu diesel năm 2020 - 2021 (lần 1) và nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội (giá trúng thầu là 1,563 tỷ đồng). Năm 2019 và 2020, Petrolimex KV1 và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội đều từng trúng thầu tại bên mời thầu này.