(BĐT) - Ngày 8/6 tới, Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã chứng khoán: PET) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/6/2021.

Năm 2021, Petrosetco dự kiến doanh thu 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,5% và 42,7% so với thực hiện trong năm 2020. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì ở mức 10%.

Trong đó, tính riêng quý I/2021, Petrosetco đạt doanh thu 4.212,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 48% và 85,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của PET tăng 2,2% so với đầu năm lên 6.462,8 tỷ đồng.