(BĐT) - Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây lắp điện số 5 (PCC5) vừa được lựa chọn trúng thầu Gói thầu ADB-HNPC-PL-G01 Cải tạo nâng cấp TBA 110kV Phương Liệt - E13; Cung cấp vật tư thiết bị trạm thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp TBA 110kV Phương Liệt - E13.

Giá trúng thầu gói thầu nêu trên là 32.527.154.216 VND và 180.581.399 JPY (Yên Nhật). Giá gói thầu là khoảng 86,802 tỷ đồng. Hợp đồng trọn gói, thực hiện trong vòng 240 ngày.

Cách đây không lâu, PCC5 từng trúng liên tiếp các gói thầu lớn do Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội mời thầu như: Gói thầu 4 “Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm vật tư thiết bị” thuộc Dự án Phát triển hệ thống truyền tải và phân phối điện thứ hai, Tiểu dự án Nâng cấp, cải tạo TBA 110 kV Yên Phụ - E1.8 thành trạm GIS (giá trúng thầu 38.132.701.164 VND, 275.625.000 JPY và 3.344.992,74 USD); Gói thầu 6 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm thuộc Công trình hạ ngầm đường dây 110kV lộ 173, 174 E1.40 Tây Hồ - 171, 172 E1.3 Mai Động giai đoạn 1, đoạn từ TBA 110kV Yên Phụ - Trần Hưng Đạo, với giá trúng thầu trên 240,247 tỷ đồng (PCC5 trúng thầu với tư cách liên danh với 2 nhà thầu khác)...