(BĐT) - Công ty CP Xây lắp Điện I (mã chứng khoán: PC1) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 20%, tương ứng với gần 31,9 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn quý IV/2020, nguồn vốn dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Được biết, trong nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.540,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 217,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,9% và 7,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 46,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.