(BĐT) - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước, sáng 7/4.

Các đại biểu thông qua nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh với tỷ lệ tán thành 96,25% tổng số đại biểu. Ông Thanh sẽ kế nhiệm ông Hồ Đức Phớc - người đã được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước hôm qua.

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Tổng Kiểm toán Nhà nước ảnh 1
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng kiểm toán Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Sỹ Thanh 50 tuổi; Thạc sĩ Kinh tế; quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Từ năm 2004-2007: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước Việt Nam

- Từ năm 2007-11/2008: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam

- Từ tháng 11/2008-10/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004-2011

- Từ tháng 10/2010-1/2011: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015

- Từ tháng 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Từ tháng 1/2011-6/2012: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- Từ tháng 6/2012-2/2015: Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015

- Từ tháng 2/2015-10/2015: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

- Từ tháng 10/2015-12/2017: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

- Từ tháng 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

- Từ 24/12/2017-8/2020: Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

- Từ 24/8/2020: Ông Trần Sỹ Thanh được trao Quyết định điều động, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

- Từ 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Sỹ Thanh được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.