(BĐT) - Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã chứng khoán: NTL) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, dự kiến tổ chức vào ngày 16/4 tới.

Theo đó, năm 2022, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 700 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả năm trước. Ngoài ra, Công ty sẽ trình cổ đông phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%.

Năm 2021, Công ty cũng dành hơn 152 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%. Ngày 22/1/2022, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1, tỷ lệ 15%; 10% còn lại sẽ được chi trả nốt trong năm nay.

Kết thúc năm 2021, doanh thu hợp nhất của Công ty đạt 576,6 tỷ đồng, giảm 11,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng, giảm 19,4% so với năm 2020.