(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, đến hết ngày 31/1/2018, toàn quốc đã có 26/63 tỉnh không nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Trong đó, năm 2017 có thêm 11 địa phương báo cáo đã xử lý hết nợ. Đến nay, tổng số nợ đọng XDCB còn khoảng 4.943 tỷ đồng (giảm 10.284 tỷ so với thời điểm 31/1/2016; giảm 4.872 tỷ so với thời điểm ngày 31/1/2017). Bộ NN&PTNT cũng cho biết, từ năm 2011 - 2017, cả nước đã hoàn thành khối lượng đường giao thông gấp hơn 5 lần của giai đoạn 2001 - 2010, có 99,4% tổng số xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã, đặc biệt ở những địa bàn vùng núi cao, địa hình phức tạp như: Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An...

Báo cáo của Bộ NN&PTNT cũng cho thấy một số tỉnh có nợ đọng XDCB lớn, nhưng kết quả xử lý còn chậm, nhất là các địa phương tự cân đối ngân sách như Vĩnh Phúc, Hải Phòng.