(BĐT) - Tính đến hết quý I/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Ninh Bình đã giải ngân 884 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch vốn của cả năm 2021. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 được phép kéo dài tại Ninh Bình là 1.841 tỷ đồng cho 528 dự án. Hết quý I/2021, KBNN Ninh Bình đã thực hiện kiểm soát thanh toán 319 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch vốn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo KBNN, sở dĩ kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư của Tỉnh năm 2021 cao là do năm nay, kế hoạch vốn được bố trí cho các dự án khởi công mới rất ít, chủ yếu là để bố trí cho các dự án chuyển tiếp và các dự án đầu tư còn nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước kế hoạch.