Những nguồn thu tài chính đặc biệt của Công ty CII B&R

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R - mã chứng khoán LGC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2016. Trong riêng quý III, Công ty lãi sau thuế 219,3 tỷ đồng, bằng 4,2 lần kết quả thực hiện quý III năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, CII B&R lãi 361,5 tỷ đồng sau thuế, tăng 6,35% so với cùng kỳ 2015.
Doanh thu tài chính của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII phần lớn đến gián tiếp từ các dự án cầu đường mà công ty này triển khai. Ảnh: Đinh Tuấn
Doanh thu tài chính của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII phần lớn đến gián tiếp từ các dự án cầu đường mà công ty này triển khai. Ảnh: Đinh Tuấn

Là một công ty chuyên xây dựng cầu đường, doanh thu vượt trội của CII B&R trong 9 tháng đầu năm lại là doanh thu tài chính. Trong khi doanh thu thuần đạt 287 tỷ đồng, doanh thu tài chính trong kỳ của CII B&R lên tới 403,7 tỷ đồng, tăng 54,4% so với cùng kỳ 2015. Doanh thu thuần của CII B&R chủ yếu đến từ hoạt động thu phí với các dự án công ty này đã hoàn tất và đang đưa vào vận hành.

Đáng chú ý, không giống các doanh nghiệp mà doanh thu tài chính thường đến từ lãi tiền gửi, cho vay cũng như cổ tức nhận được, CII B&R có những nguồn thu tài chính tương đối đặc thù.

Cụ thể, 104,8 tỷ đồng là khoản thu từ lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu theo hợp đồng BOT và BT; 138,6 tỷ đồng thu từ việc điều chỉnh giá phí của 51,75% vốn góp theo giá trị hợp lý tại ngày mua của Công ty BOT Cầu Rạch Miễu (chủ đầu tư Cầu Rạch Miễu). Được biết, sau khi tăng tỷ lệ sở hữu tại Cầu Rạch Miễu qua ngưỡng 50%, theo quy định, CII B&R phải đánh giá lại giá trị khoản vốn góp đó và ghi những chênh lệch do điều chỉnh giá trị vào doanh thu tài chính.

Bên cạnh đó, CII B&R cũng thu về 83,4 tỷ đồng lãi trả chậm Dự án Cầu Sài Gòn mà UBND TP.HCM chưa thanh toán. Cùng kỳ năm ngoái, với khoản mục này CII B&R thu về tới 114,4 tỷ đồng. Khi được hỏi về khoản lãi này, đại diện Công ty cho biết, đó là khoản lãi phát sinh trong thời gian thi công Dự án Cầu Sài Gòn, mỗi năm 100 tỷ đồng, trong vòng 5 năm từ 2014 - 2018. Như vậy, về bản chất đó không phải là khoản “phạt” do UBND TP.HCM chậm thanh toán tiền cho CII B&R, mà là khoản thu nằm trong kế hoạch giữa hai bên.

Tính đến cuối quý III, UBND TP.HCM đang còn nợ CII B&R tổng cộng 664 tỷ đồng, trong đó 276 tỷ đồng ngắn hạn và 388 tỷ đồng dài hạn. Số dư nợ này sẽ phát sinh doanh thu lãi suất đối với CII B&R.

Có thể thấy doanh thu tài chính của CII B&R phần lớn đến gián tiếp từ các dự án cầu đường mà công ty này triển khai.

Đầu tháng 9 vừa qua, CII B&R vừa chi 123 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 6,4%. Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, tỷ lệ cổ tức 2016 tối thiểu của CII B&R là 12%. Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu sẽ do HĐQT Công ty quyết định. Cổ phiếu LGC hiện đang giao dịch xung quanh mức 22.000 đồng/CP, biến động không đáng kể trong thời gian 1 năm trở lại đây.               

Chuyên đề