Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2019.
Nhựa Tiền Phong báo lãi trước thuế hơn 470 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm 2019

Nhựa Tiền Phong tiếp tục có kỳ kinh doanh quý IV/2019 tương đối ổn định với doanh thu thuần 1.372 tỷ đồng, tăng 62 tỷ so với cùng kỳ năm 2018. Luỹ kế cả năm 2019, NTP đạt 4.760 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 240 tỷ đồng so với năm 2018.

Lợi nhuận riêng quý IV/2019 đạt gần 108 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số gần 110 tỷ quý IV/2018. Tuy vật, tính chung cả năm 2019, công ty vẫn đạt lợi nhuận 409 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2019, Nhựa Tiền Phong đạt lợi nhuận trước thuế 471,2 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch kinh doanh Đại hội cổ đông giao phó.

Theo Trí thức trẻ