Những quan ngại về môi trường tài chính toàn cầu sau liên tiếp những diễn biến tiêu cực đã khiến nhu cầu tiêu thụ vàng trên thế giới tăng mức kỷ lục trong nửa đầu năm nay.
Nhu cầu tiêu thụ vàng thế giới tăng kỷ lục trong nửa đầu 2016
Theo FBNC