(BĐT) - Dự án Xây dựng và nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 923 do Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ quản lý có tổng mức đầu tư trên 576 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng trên 307 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng chiều dài 13,8 km, trong đó xây dựng mới 3,1 km. Dù đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu xây lắp lớn là Gói 11: Thi công xây dựng đường và 7 cầu (giá 166.592.175.000 đồng); Gói 10: Thi công xây dựng đường và 1 cầu (giá 143.123.259.000 đồng) từ cuối tháng 4/2022, tuy nhiên phải cuối tháng 6/2022, việc tổ chức thi công mới được triển khai.

Dự án có tổng cộng 1.470 hộ dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên, đến nay công tác đo đạc, kiểm đếm có tiến độ rất chậm. Sở Giao thông vận tải Cần Thơ đã đề nghị Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố sớm trình UBND Thành phố phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ áp giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo kế hoạch, năm 2022, số tiền giải ngân cho Dự án là 298 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng 30% giá trị hợp đồng thi công xây lắp (92 tỷ đồng); chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 206 tỷ đồng…