(BĐT) - Một số đơn vị đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, chưa được xử lý dứt điểm một số khoản công nợ, phân loại nợ chưa phù hợp, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác, còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đây là điểm đáng chú ý tại kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của 9 tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm do Kiểm toán Nhà nước thực hiện năm 2021 vừa được gửi đến Quốc hội.

Về đầu tư tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Công Thương tại Cộng hòa Liên bang Đức lỗ luỹ kế 16,2 triệu EURO (462 tỷ đồng).

Tại Công ty CP PVI, Công ty mẹ trích lập dự phòng 37,08 tỷ đồng/37,08 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Á và trích lập 37,33 tỷ đồng/43,5 tỷ đồng khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí; 140,17 tỷ đồng/344,12 tỷ đồng đầu tư bất động sản tại Dự án The Costa Nha Trang.

Tổng công ty Bảo hiểm PVI đầu tư 200 tỷ đồng trái phiếu Công ty CP Sông Đà Thăng Long từ năm 2010 chưa thu được lãi (đã thu gốc 32,03 tỷ đồng), dự phòng rủi ro đã trích 167,97 tỷ đồng; còn 2 khoản đầu tư góp vốn 20,90 tỷ đồng vào Tổng công ty Bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí và Công ty CP Điện Việt Lào không có lợi nhuận hay cổ tức được chia từ khi nhận bàn giao (năm 2011) của PVI, từ năm 2015 đến 31/12/2020 Tổng công ty Bảo hiểm PVI phải trả 1,97 tỷ đồng phí quản lý 2 khoản đầu tư này cho Công ty Quản lý quỹ PVI.

Tổng công ty Bảo hiểm PJICO đầu tư 23,8 tỷ đồng cổ phiếu Tổng công ty Dầu Việt Nam, trích lập dự phòng 58,1%; đầu tư 7,97 tỷ đồng cổ phiếu Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, trích lập dự phòng 46,2%; đầu tư 3,34 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu FOODINCO, trích lập dự phòng 31,3%.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng phân loại nợ chưa phù hợp, kết quả kiểm toán còn điều chỉnh nhóm nợ tại một số tổ chức tín dụng. Theo đó, Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGB) giảm dư nợ nhóm 1 là 45,49 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 2 là 34,07 tỷ đồng, nhóm 3 là 9,62 tỷ đồng, nhóm 4 là 0,35 tỷ đồng, nhóm 5 là 1,45 tỷ đồng. Ngân hàng Công Thương giảm dư nợ nhóm 1 là 243,94 tỷ đồng; tăng dư nợ nhóm 2 là 166,10 tỷ đồng, nhóm 3 là 34,72 tỷ đồng, nhóm 4 là 15,93 tỷ đồng, nhóm 5 là 27,19 tỷ đồng…

Kiểm toán Nhà nước cũng chỉ ra tình trạng còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay như: thẩm định sơ sài; định kỳ chưa đánh giá lại tài sản bảo đảm; thiếu chứng từ giải ngân/tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn; kiểm tra, giám sát sau cho vay còn sơ sài; gia hạn nợ vượt quá thời gian...

Ngân hàng Chính sách xã hội còn nhiều trường hợp cho vay vượt hạn mức (cho vay đối với 2 người có cùng một hộ khẩu) và cho vay đối tượng không phù hợp với mục tiêu của chương trình, dẫn đến xác định số tiền cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý từ ngân sách nhà nước tăng thêm 0,58 tỷ đồng.