Nhiều “gam màu” trong đấu thầu tại Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, công tác đấu thầu năm 2020 đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những “điểm sáng” như đấu thầu qua mạng tăng so với năm 2019, thì vẫn còn “những gam màu tối” như tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu còn thấp.
Tại Cao Bằng, nhiều gói thầu được đấu thầu rộng rãi nhưng ít nhà thầu tham dự, cạnh tranh về giá thấp dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu chưa cao. Ảnh: Dương Thủy
Tại Cao Bằng, nhiều gói thầu được đấu thầu rộng rãi nhưng ít nhà thầu tham dự, cạnh tranh về giá thấp dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu chưa cao. Ảnh: Dương Thủy

Trong năm 2020, các đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện đấu thầu qua mạng đối với 374 gói thầu trong tổng số 608 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh (đạt tỷ lệ 61,51%). Tổng giá trị các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng là 1.016,326 tỷ đồng, chiếm 31,27% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Con số này vượt xa so với năm 2019, đồng thời vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019.

Bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2020 có nhiều điểm cần lưu ý.

Năm 2020, các đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2.671 gói thầu với tổng giá trị 3.250,121 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 3.189,84 tỷ đồng, chênh lệch giảm 60,28 tỷ đồng. Tỷ lệ giảm giá đạt thấp, tương ứng 1,855%. Tại những gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 1,12%.

Một trong những nguyên nhân được UBND tỉnh Cao Bằng chỉ ra là do nhiều gói thầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi nhưng số lượng nhà thầu tham dự ít, số lượng nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm chưa nhiều, do đó không đạt cạnh tranh về giá.

Bên cạnh đó, mặc dù là một trong những địa phương hoàn thành vượt chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng, tuy nhiên mức độ vượt chỉ tiêu còn thấp. Cụ thể, kết quả về đấu thầu qua mạng trên địa bàn Tỉnh trong năm 2020 mới chỉ vượt 1,51% về số lượng gói thầu và 6,27% về giá trị gói thầu so với chỉ tiêu Chính phủ đề ra.

Về nguyên nhân, UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, do nhiều gói thầu có quy mô nhỏ, đặc thù nên chủ đầu tư chủ yếu chỉ định thầu, do vậy, việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng còn hạn chế. Thêm vào đó, hạn chế về nghiệp vụ, kinh nghiệm trong đấu thầu qua mạng của cán bộ phụ trách đấu thầu tại một số chủ đầu tư cũng là một trong những khó khăn trong thực hiện đấu thầu qua mạng tại địa phương này.

UBND tỉnh Cao Bằng cũng cho biết, năm 2020, nhiều gói thầu trên địa bàn Tỉnh “vướng” kiến nghị. Đơn cử như Gói thầu Thi công công trình đường giao thông nông thôn Keng Mò, xóm Nưa Thôm, xã Bình Lăng, huyện Quảng Hòa, do UBND huyện Quảng Hòa làm chủ đầu tư; Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thay thế thân lò đốt rác cho Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa do Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa làm chủ đầu tư; Gói thầu Thi công xây dựng kè chống sạt lở, ổn định dân cư Cao Bình, xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng...

Ngoài ra, một số chủ đầu tư/bên mời thầu còn để xảy ra sai sót, phải điều chỉnh, bổ sung giá, khối lượng thi công sau đấu thầu, dẫn đến chậm tiến độ dự án, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Chuyên đề