Nhiều đơn vị tại Hậu Giang có tỷ lệ giải ngân cao

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Hậu Giang, tổng vốn đầu tư công năm 2022 là 3.600,125 tỷ đồng. Trong đó, vốn thực hiện các nhiệm vụ là 293,844 tỷ đồng, vốn phân bổ chi tiết cho các dự án là 3.306,281 tỷ đồng.
Nhiều đơn vị tại Hậu Giang có tỷ lệ giải ngân cao

Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang cho biết, tính đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt 2.874,955 tỷ đồng, bằng 79,86% kế hoạch (cùng kỳ là 73,66%); giá trị giải ngân đạt 2.862,459 tỷ đồng, bằng 79,1% kế hoạch (cùng kỳ là 72,64%).

Trong đó, giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 1.551,541 tỷ đồng, bằng 85,9% kế hoạch; giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt 1.060,803 tỷ đồng, bằng 73,36% kế hoạch.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang, một số đơn vị trên địa bàn Tỉnh có tỷ lệ giải ngân trên 99% như: Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang, Công an Tỉnh, Sở Giáo dục và đào tạo…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư