(BĐT) - Theo thống kê từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính từ ngày 1/1/2018 đến 17/9/2018, nhiều địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện đấu thầu qua mạng với tỷ lệ áp dụng cao.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thống kê cho thấy, TP. Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu với việc thực hiện được 260 gói thầu đấu thầu qua mạng, đạt tỷ lệ áp dụng là 33%; Sơn La thực hiện đấu thầu qua mạng 170 gói thầu đạt tỷ lệ áp dụng là 22%; Hòa Bình thực hiện đấu thầu qua mạng 90 gói, đạt tỷ lệ áp dụng là 19%...

Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 đến nay, nhiều địa phương đã tích cực, chủ động thực hiện tốt và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng đấu thầu qua mạng. Trong đó, một số địa phương đã chủ động đưa ra hạn mức các gói thầu bắt buộc phải đấu thầu qua mạng nhằm tuân thủ đúng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định. Số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng tại các địa phương này đều đạt tỷ lệ rất cao.

Đơn cử, tháng 5/2017, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện 100% đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu mua sắm tập trung của Thành phố, các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản ngày 28/2/2018 yêu cầu bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; chào hàng cạnh tranh áp dụng với gói thầu mua sắm hàng hóa, kiểm toán, bảo hiểm có giá gói thầu nhỏ hơn 2 tỷ đồng; gói thầu xây lắp có giá gói thầu nhỏ hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản yêu cầu, đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND Tỉnh, sẽ áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 5 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND cấp huyện, lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 2 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2019 - 2025, căn cứ tình hình thực tế, Bộ KH&ĐT điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng cho từng năm để đáp ứng mục tiêu đến năm 2025 sẽ có tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống.

Với những tổng kết về tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng cùng với quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của các địa phương, hiện Bộ KH&ĐT đang tham vấn các bộ, ngành, địa phương để đưa ra lộ trình thực hiện giai đoạn 2019 - 2025 phù hợp.