(BĐT) - Tới lần thảo thuận thứ 2 tại hội trường về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch, vẫn có nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội rất khác nhau về quy hoạch xây dựng tỉnh. Với việc còn quan điểm khác nhau, Quốc hội sẽ lấy phiếu ý kiến của các đại biểu về nội dung này.
Nhiều ý kiến cho rằng, quy hoạch xây dựng tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng về mặt kinh tế, kỹ thuật đối với quy hoạch đô thị, nông thôn, vùng liên huyện… Ảnh: Khánh Linh

Nhiều ý kiến cho rằng, quy hoạch xây dựng tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng về mặt kinh tế, kỹ thuật đối với quy hoạch đô thị, nông thôn, vùng liên huyện… Ảnh: Khánh Linh

Sau thảo luận tại tổ và hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổng hợp ý kiến cho biết, có tới 24/37 ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không lập quy hoạch xây dựng tỉnh vì nội dung và mức độ chi tiết của quy hoạch xây dựng tỉnh trùng với quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch. Có 6/37 ý kiến đề nghị cần có quy hoạch xây dựng tỉnh như là một quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành riêng trong Luật Xây dựng (sửa đổi); 7/37 ý kiến đề nghị nếu có quy hoạch xây dựng tỉnh phải quy định ngay trong luật nội dung cụ thể quy hoạch và không được trùng lặp với quy hoạch tỉnh.

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật về nội dung này, thay mặt UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh những lý do xin Quốc hội cho giữ như quy định tại Dự thảo Luật.

Cụ thể, Dự thảo Luật quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, bao gồm quy hoạch xây dựng tỉnh theo pháp luật về xây dựng là hoàn toàn phù hợp với Luật Quy hoạch 2017. Quy hoạch xây dựng tỉnh là sự cụ thể hóa của quy hoạch tỉnh về mặt kỹ thuật chuyên ngành, không ngang cấp với quy hoạch tỉnh và là cơ sở pháp lý quan trọng về mặt kinh tế, kỹ thuật đối với các quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch vùng liên huyện…

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (nay là quy hoạch xây dựng tỉnh theo Dự thảo Luật sửa đổi) đã được triển khai thực hiện rộng rãi. Việc bãi bỏ ngay quy hoạch vùng tỉnh khi chưa có thời gian và căn cứ để tích hợp vào quy hoạch tỉnh sẽ có thể gây ra các tác động phức tạp về kinh tế, xã hội chưa thể lường hết được. Ngoài ra, với điều kiện hiện tại của nước ta, việc lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp như một số nước tiên tiến có điều kiện kinh tế phát triển thì cần có thời gian.

Việc bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh để thay thế bằng quy hoạch tỉnh chưa nhận được sự đồng tình của các chuyên gia, các hiệp hội chuyên ngành.

Chính phủ cũng cho rằng quy hoạch xây dựng là quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, để cụ thể hoá quy hoạch tỉnh, tuân thủ tính thứ bậc theo quy định của Luật Quy hoạch 2017, trong dự thảo Luật cũng quy định thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thứ bậc này.

Theo đại biểu Triệu Thế Hùng (đoàn Lâm Đồng), qua nghiên cứu, tham khảo ý kiến các chuyên gia, đại biểu thấy, cần thiết có nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh trong dự thảo Luật. Bởi, quy hoạch xây dựng tỉnh có vai trò trong công tác quản lý, chứa đựng các tính toán về hệ thống hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật, và chính đây là cơ sở phát triển xây dựng quy hoạch, có định hướng phát triển tầm vóc đô thị, cũng như tạo sự phân cấp của hệ thống đô thị.

Còn theo đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Lạng Sơn), Quốc hội cần cân nhắc sự cần thiết của quy hoạch xây dựng tỉnh. Đại biểu này cho rằng, lý giải về việc giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh trong báo cáo giải trình, tiếp thu của UBTVQH chưa đủ sức thuyết phục. Đại biểu Thành cũng đề nghị xem xét bỏ quy hoạch vùng huyện, vùng liên huyện vì các nội dung này đã được bao hàm trong quy hoạch đô thị hay quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn.

“Nội dung này, cơ quan soạn thảo và thẩm tra cần có nghiên cứu để có thuyết minh làm rõ ranh giới của các loại quy hoạch để xác định phần nào chồng lấn, phần nào không để thuyết phục giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh. Tôi đề nghị, với những nội dung còn tranh cãi nhiều như này thì đề nghị cho xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này trước khi thông qua toàn bộ Dự thảo Luật”, đại biểu Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tổng kết, còn 2 ý kiến khác nhau về quy hoạch xây dựng tỉnh. “Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch phiên họp đã thống nhất ý kiến và sẽ có phiếu gửi tới các đại biểu Quốc hội để các đại biểu thể hiện chính kiến. Quốc hội đề nghị Chính phủ cung cấp đủ tài liệu, làm rõ để các đại biểu có đủ nội dung, thông tin để quyết định”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh.