Nhiều bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành từ thành công năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hôm nay (29/12), Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 bước sang ngày làm việc thứ hai.
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày tham luận tại Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: VGP
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày tham luận tại Hội nghị Chính phủ với địa phương. Ảnh: VGP

Tham luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh kết quả năm 2020 cho thấy các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Thứ nhất, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp. Công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội, các quyết sách của Chính phủ rất kịp thời, chính xác, đặc biệt là vai trò của Thủ tướng Chính phủ. Thành tựu đạt được là của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, củng cố niềm tin là chúng ta có thể làm được nhiều điều kỳ diệu khác.

Thứ hai, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ trương đúng đắn này được triển khai suốt thời gian qua và cần được thực hiện mạnh mẽ thời gian tới trong bối cảnh rất khó đoán định. Cùng với đó, tận dụng các cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế, thu hút FDI… để gia tăng khả năng chống chịu, sự độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Thứ ba, nhận định, đánh giá đúng tình hình về khó khăn, thách thức và cơ hội, xây dựng giải pháp, đối sách phù hợp.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới sáng tạo, nâng cao bản lĩnh trí tuệ trong công tác tham mưu...

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo đó, phòng chống Covid-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất để thực hiện các nhiệm vụ, việc mở cửa trở lại phải xem xét rất thận trọng.

Cùng với đó, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, các đột phá chiến lược, nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, các sản phẩm, đẩy nhanh chuyển đổi số, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiệu quả cao. Khẩn trương lập Đề án trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP.HCM. Tập trung hoàn thiện nhanh khung khổ pháp lý và triển khai các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Tập trung đẩy nhanh công tác lập quy hoạch. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Công tác điều hành giá, nhất là giá cả hàng hóa phải thận trọng, phù hợp…

Chuyên đề