Nhiệt điện Quảng Ninh: Lợi nhuận nửa đầu năm 2020 giảm hơn 92%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý II/2020, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu đạt 2.359,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 27,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,9% và 77,7% so với cùng kỳ 2019.

Công ty cho biết, doanh thu quý II/2020 giảm 231,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do giá thị trường thấp và chu kỳ giảm giá cố định theo phương án giá điện. Bên cạnh đó, trong quý II/2020, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu bán điện theo quy định tại Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 3/8/2017 của Bộ Công Thương.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.995,1 tỷ đồng, giảm 2,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm 92,2% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2019. Như vậy, sau nửa đầu năm 2020, Công ty hoàn thành được 6% kế hoạch lợi nhuận.

Mặc dù kết quả kinh doanh giảm mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm vẫn dương 1.072,3 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động tài chính âm 947,7 tỷ đồng, đây chủ yếu là tiền trả nợ gốc vay. Như vậy, doanh nghiệp đã dùng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính giảm bớt áp lực nợ vay trong kỳ.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của Công ty giảm 7,6% về mức 10.128,3 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư