(BĐT) - Công ty Nhiệt điện Mông Dương (bên mời thầu) vừa thông báo hủy thầu Gói thầu số 91 Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ lắp đặt phòng hội nghị truyền hình và đào tạo E-learning do chỉ có một nhà thầu tham dự.

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 15-2020 của Công ty.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thông báo mời thầu được phát hành từ ngày 22/7 đến ngày 3/8/2020. Giá dự toán là 1.431.221.880 đồng. Theo Biên bản mở thầu vào ngày 3/8/2020, Liên danh Công ty CP Công nghệ thông tin Tâm Phát - Công ty CP Viễn thông Nam Long là nhà thầu duy nhất tham dự thầu.

Ngày 5/8/2020, Giám đốc Công ty Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã ký ban hành quyết định hủy thầu Gói thầu số 91 trên. Theo ông Nguyễn Tiến Thành - Giám đốc Công ty, sau khi hủy thầu, Bên mời thầu sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu lại theo quy định hiện hành.

Theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong vòng 5 năm qua, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã mời thầu và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu của trên 400 gói thầu.

Từ năm 2017 đến nay, Công ty CP Công nghệ thông tin Tâm Phát được công bố trúng 4 gói thầu, đều nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có 2 gói thầu do Công ty Nhiệt điện Mông Dương mời thầu.

Trong khi đó, Công ty CP Viễn thông Nam Long được công bố trúng 11 gói thầu tại nhiều địa phương trên cả nước trong gần 4 năm qua.