CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa thông báo sản lượng điện sản xuất trong tháng 4 đạt 93% kế hoạch tháng khi dừng dự phòng các tổ máy S1, S2, S4 do hệ thống không huy động, giá thị trường thấp... Lợi nhuận sản xuất điện (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) là 103 tỷ đồng, vượt 4 tỷ so với kế hoạch đề ra.
Nhiệt điện Hải Phòng ước lợi nhuận 4 tháng gần 400 tỷ đồng

Trong 3 tháng đầu năm, công ty ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế 294 tỷ đồng (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá), gấp 3 lần cùng kỳ. Như vậy, tổng lợi nhuận trước thuế 4 tháng đạt 397 tỷ đồng, thực hiện 42% kế hoạch năm.

Trong quý I, đơn vị sản xuất điện này cho biết đảm bảo than cho sản xuất và dự trữ cao, các tổ máy đã được củng cố. Sang quý II, công ty sẽ chuẩn bị đấu thầu mua than nhập khẩu sau khi HĐQT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo than phục vụ sản xuất, đàm phán giá điện từ 2021 trở đi, trả nợ trước hạn hợp đồng vay trong nước...

Trong tài liệu họp cổ đông mới đây, Nhiệt điện Hải Phòng xây dựng chỉ tiêu sản lượng tăng nhẹ lên 8,15 tỷ kWh, tổng doanh thu giảm 1% xuống 11.255 tỷ đồng và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) hơn 943 tỷ đồng, giảm 24% so với kết quả năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Nhiệt điện Hải Phòng trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 16%, tương ứng với giá trị chia 800 tỷ đồng. Trước đó công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 5% bằng tiền, tương đương 250 tỷ đồng.

Công ty cũng thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Quyên, đồng thời bầu bổ sung ông Lê Văn Chính vào vị trí thay thế cho giai đoạn 2017-2022.

Theo NDH