Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi 42 tỷ đồng quý III/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với kết quả doanh thu đạt 3.069 tỷ đồng, tăng trưởng 39,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng
Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

Công ty cho biết, dù sản lượng điện thương phẩm trong quý vừa qua thấp hơn cùng kỳ năm trước 137 triệu kWh, nhưng giá điện tăng, nên sau khi trừ đi các khoản chi phí, Nhiệt điện Hải Phòng lãi trước thuế gần 42 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Nhiệt điện Hải phòng ghi nhận 8.272,7 tỷ đồng doanh thu và 608 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng tương ứng 21,5% và 215% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến cuối quý III/2022, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 9.279 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 31,5%, tương đương 2.930 tỷ đồng. Nợ vay của Công ty đã giảm gần 370 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư