Nhiệt điện Cẩm Phả đấu thầu nhiều gói sửa chữa trong quý I/2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện 7 gói thầu thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2021 với tổng giá dự toán hơn 251,2 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước 5 gói thầu: Gói thầu số 7 Cung cấp vật tư thiết bị gia công phi tiêu chuẩn sửa chữa Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả (giá gói thầu 18,7 tỷ đồng); Gói thầu số 10 Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa tuabin - máy phát và thiết bị phụ Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả (giá gói thầu 26,6 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa các hệ thống nước ngưng, hệ thống nước cấp, hệ thống nước tuần hoàn Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả (giá gói thầu 19,1 tỷ đồng); Gói thầu số 18 Cung cấp dịch vụ chuyên gia nước ngoài sửa chữa tuabin - máy phát và thiết bị phụ Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả (giá gói thầu 5,4 tỷ đồng); Gói thầu số 23 Sửa chữa lớn hệ thống vận chuyển than Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả (giá gói thầu 11,2 tỷ đồng).

Chuyên đề