Nhật Cường trúng nhiều gói thầu dịch vụ công của Hà Nội

(BĐT) - Hệ thống cửa hàng kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Nhật Cường) đang bị cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc khám xét, kiểm tra các loại hàng hóa, tài liệu. Nhật Cường được nhiều người biết đến là chuỗi hệ thống cửa hàng thiết bị di động nổi tiếng của Hà Nội. Tuy vậy, ít người biết Nhật Cường từng trúng nhiều gói thầu dịch vụ công trực tuyến cho các dự án tại Hà Nội.
Hệ thống cửa hàng kinh doanh của Nhật Cường đang bị cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc khám xét, kiểm tra các loại hàng hóa, tài liệu. Ảnh: Tuổi Trẻ
Hệ thống cửa hàng kinh doanh của Nhật Cường đang bị cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc khám xét, kiểm tra các loại hàng hóa, tài liệu. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tháng 12/2016, Bên mời thầu (BMT) - Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm máy tính bảng để cài đặt ứng dụng điều hành Thành phố thuộc Dự án Mua sắm máy tính bảng để cài đặt ứng dụng điều hành Thành phố. Theo đó, Nhật Cường đã trúng thầu thông qua hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Dù chào hàng cạnh tranh, giá trúng thầu của Nhật Cường trùng khít với giá gói thầu là 1.995.000.000 đồng.  Điều “đặc biệt” của gói thầu này là thời gian thực hiện hợp đồng chỉ 01 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

Cũng tại Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội, tháng 1/2017 đã thực hiện Dự án Mua sắm máy tính bảng để cài đặt ứng dụng điều hành Thành phố. Nhật Cường tiếp tục được lựa chọn trúng Gói thầu Mua bút cảm ứng dùng cho máy tính bảng. Gói thầu này áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, Nhật Cường tiếp tục trúng thầu khớp giá là 483.000.000 đồng. Và thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói của gói thầu này diễn ra chỉ trong 2 ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ.

Tháng 9/2017, BMT là Văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội triển khai Dự án Chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của UBND Thành phố. Nhật Cường được lựa chọn thực hiện Gói thầu Mua sắm thiết bị cho phòng họp giao ban trực tuyến tầng 02. Gói thầu này có giá 1.358.500.000 đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Giá trúng thầu của Nhật Cường trùng khít giá gói thầu. Thời gian thực hiện gói thầu này là 30 ngày.

Vào tháng 10/2017, Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội lựa chọn Nhật Cường cho Gói thầu Mua sắm thiết bị máy tính bảng. Nhật Cường được chấm trúng thầu gói thầu trị giá 736.500.000 đồng này.

Tháng 12/2017, Nhật Cường được lựa chọn triển khai Gói thầu Mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến thuộc Dự án Mua sắm, cài đặt phần mềm Antivirus và mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước, có giá trị 4.345.000.000 đồng, Nhật Cường trúng thầu với giá 4.119.494.500 đồng. Đây cũng là gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng siêu nhanh với 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ). Gói thầu này do Ban Quản lý Dự án Mua sắm, cài đặt phần mềm Antivirus và mua sắm trang thiết bị phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến làm BMT. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án này được Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội công bố cho biết Dự án do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nôi làm chủ đầu tư.

Tháng 11/2018, Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội lại trao Gói thầu Mua sắm máy tính bảng thuộc Dự án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2017 cho Nhật Cường với giá 1.486.800.000 đồng.

Tiếp đó, vào tháng 12/2018, Nhật Cường trúng Gói thầu Mua sắm thiết bị CNTT thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Nhóm chuyên gia. Giá gói thầu là 1.350.250.000 đồng. Giá trúng thầu là 1.345.300.000 đồng. Gói thầu này do Trung tâm Giao dịch công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội làm BMT.

Gần đây nhất, tháng 12/2018, Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội chỉ định thầu Gói thầu Mua bổ sung máy tính bảng cho Sở Tài chính. Nhật Cường được chỉ định thầu gói thầu này.

Như vậy, Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội trong thời gian hơn 3 năm qua đã liên tục trao thầu cho Nhật Cường, trong đó có nhiều gói thầu trúng sát giá, thời gian thực hiện hợp đồng siêu gấp.

Chuyên đề