(BĐT) - Nhà thầu Italy – Công ty ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers S.r.l vừa trúng Gói thầu số 02 "Bình điện phân và hệ thống phụ trợ" cho Nhà máy Hóa chất Biên Hòa theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Giá gói thầu là 93,611 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 3.491.000 EUR. Gói thầu số 02 thuộc Dự án Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa. Dự án do Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam mời thầu.

Theo Công ty, đây là gói thầu chính quyết định đến tiến độ của Dự án. Thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu là 16 tháng. Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý II/2018.

Trước đó, nhà thầu ngoại này cũng từng trúng một số gói thầu khác tại bên mời thầu này. Đơn cử như Gói số 03A: “Tấm lưỡng cực và giá đỡ bình điện phân DD350” thuộc Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị lẻ năm 2015, với giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá gói thầu (33.705.940 EUR).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017, mặc dù doanh thu của Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam có sụt giảm so với cùng kỳ năm 2016, nhưng lợi nhuận sau thuế có chiều hướng tăng nhẹ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 312,152 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2016 là 400,452 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế đạt 53,641 tỷ đồng, tăng khoảng 3,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, theo kế hoạch đặt ra cho cả năm 2017, Công ty “khiêm tốn” đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.461 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại tăng mạnh với 208 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2016, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng “khấm khá” với doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhẹ. Doanh thu đạt 1.561 tỷ đồng (tăng 0,18% so với năm 2015), lãi 174,474 tỷ đồng (tăng 16,12% so với năm 2015).

Hiện doanh nghiệp này có 1 công ty con (Công ty CP Phốt pho Việt Nam) và 6 đơn vị trực thuộc, trong đó có Nhà máy Hóa chất Biên Hòa.