(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa đồng ý về nguyên tắc ngân sách nhà nước hỗ trợ Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện Dự án theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư và các quy định của pháp luật liên quan.

Tại Văn bản số 5035/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm về các nội dung phê duyệt, cam kết đối với nhà đầu tư và quản lý phần vốn đầu tư của Nhà nước thực hiện dự án nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.