Nhà máy thủy điện Krông Nô 2&3: Chủ đầu tư khẳng định có đầy đủ pháp lý để hoạt động hợp pháp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo thông tin của Trungnam Krong No (Chủ đầu tư) cho biết, Nhà máy thủy điện Trung Nam Krông Nô 2 và Krông Nô 3 đã được xây dựng và đi vào hoạt động ổn định từ năm 2016 cho đến nay.
Các nhà máy đều được Cục Điều tiết điện lực cấp GPHĐ điện lực trước khi đưa vào vận hành khai thác.
Các nhà máy đều được Cục Điều tiết điện lực cấp GPHĐ điện lực trước khi đưa vào vận hành khai thác.

Hai nhà máy này đã hoàn thành và có đầy đủ các giấy tờ trong đó: Giấy phép hoạt động điện lực số 79/GP/ĐTĐL ngày 24/8/2017; 158/GP/ĐTĐL năm 2018; số 193/GP/ĐTĐL ngày 30/8/2021 cho Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 và giấy phép số 85/GP/ĐTĐL ngày 02/6/2016; 41/GP/ĐTĐL ngày 11/5/2017 cho Nhà máy thủy điện Krông Nô 3 đáp ứng mọi điều kiện theo các điều khoản của hợp đồng PPA đã được ký với EVN. Các nhà máy đều được Cục Điều tiết điện lực – Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trước khi đưa vào vận hành khai thác.

Hai nhà máy này thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước hàng năm và đều được kiểm toán bởi các đơn vị có thẩm quyền, trong 8 năm hoạt động đã nộp ngân sách hơn 261 tỷ đồng cho địa phương.

Trong quá trình vận hành dự án, với tư cách là chủ đầu tư, Trungnam Krong No đã rà soát thông tin, xác nhận và ghi nhận thiếu sót văn bản nghiệm thu của 2 nhà máy nói trên. Tuy nhiên, đây là vần đề mà hàng loạt doanh nghiệp khác cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự, đặc biệt là các dự án năng lượng trên các tỉnh như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận...

Theo như văn bản của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng số 1856/SCT-TTr, văn bản nêu rõ “Sở Công Thương đã rà soát và phát hiện có 4 đơn vị hoạt động thủy điện trên địa bàn tỉnh gồm Công ty Thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà (Chủ đầu tư Thủy điện Yan Tann Sien), Công ty CP thủy điện Bồng Lai (Chủ đầu tư Thủy điện Đa Chomo 2), Công ty CP Thủy điện Đa Dâng 3 (Chủ đầu tư Thủy điện Đa Dâng 3 và Công ty CP ĐT & PT Đam Bri (Chủ đầu tư Thủy điện Đam Bri) có hành vi là “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” quy định tại điểm đ khoản 4 điều 6 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ (được bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 17/2022/ NĐ-CP ngày 31/1/2022). Nguyên nhân dẫn đến vi phạm là trước khi Nghị định số 17/2022/ NĐ-CP ngày 31/1/2022 có hiệu lực thì Nghị định số 134/2013/ NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ không quy định xử phạt về hành vi này do đó các doanh nghiệp đã chủ quan, thiếu nghiên cứu để hoàn tất thủ tục gửi văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình thủy điện trước khi đưa vào hoạt động khai thác.”

rong những năm vừa qua, 2 công trình này đã đóng góp 1.157.146.960 kwh điện vào điện lưới

rong những năm vừa qua, 2 công trình này đã đóng góp 1.157.146.960 kwh điện vào điện lưới

Về công tác kiểm tra nghiệm thu xây dựng thì theo quy định trước 2022 thì đây không phải là một yêu cầu bắt buộc, do đó, việc bổ sung văn bản này đang được diễn ra, Trungnam Krong No cho biết đã triển khai các hoạt động khảo sát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và mời Cục điện lực và năng lượng tái tạo bố trí nhân sự, sắp xếp thời gian kiểm tra hồ sơ và hiện trường để sớm có văn bản chấp thuận nghiệm thu công trình thủy điện Krông Nô 2 &3 vào tháng 6/2023. Theo văn bản số 621/ĐL -TĐ của Bộ Công Thương – Cục năng lượng và Năng lượng tái tạo về kiểm tra và nghiệm thu 2 công trình này, Cục năng lượng và Năng lượng tái tạo cũng đã đề nghị rà soát, đối chiếu các nội dung đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thực hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Từ đó khẩn trương có văn bản báo cáo về tình hình thực hiện các công trình kèm theo các hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa các công trình vào sử dụng để xem xét theo đúng quy định của pháp luật. Trong những năm vừa qua, 2 công trình này đã đóng góp 1.157.146.960 kwh điện vào điện lưới, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chuyên đề