(BĐT) - Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vừa đóng điện thành công Sân phân phối 220 kV.
Toàn cảnh Sân phân phối 220kV – Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Ảnh Internet

Toàn cảnh Sân phân phối 220kV – Dự án NMNĐ Thái Bình 2. Ảnh Internet

PVN cho biết, vào lúc 11h55’ ngày 07/02/2018, Trung tâm Điều độ quốc gia phía Bắc đã xác nhận đủ điều kiện, và cho phép Chủ đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 thực hiện công tác đóng điện. Đến lúc 13h, đã hoàn thành đóng toàn bộ các dao cách ly, lúc 13h15 đã xông điện đầu tiên vào máy cắt MC 222. Đúng 14h, ngày 07/02/2018, Sân phân phối 220kV đã được xông điện.

Để chuẩn bị cho công tác trên, trước đó, ngày 26/01/2018, Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng, lắp đặt và thí nghiệm hạng mục sân phân phối, đủ điều kiện nhận điện giai đoạn 1. Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 đã thành lập Hội đồng sát hạch, hoàn thành công tác thi sát hạch, ra quyết định công nhận chức danh cho 05 Trưởng ca và vận hành viên sân phân phối 220kV và báo cáo A0/A1 theo đúng quy định; phê duyệt các quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, các biểu mẫu, bố trí ca-kíp trực phù hợp với yêu cầu công việc của Sân phân phối...