(BĐT) - 41 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi vượt bậc, với sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp – những “chiến sĩ thời bình”. 
Nhà đầu tư tiên phong

Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5), Báo Đấu thầu giới thiệu Chuyên đề “Nhà đầu tư tiên phong” nhằm ghi nhận, tôn vinh và thúc đẩy việc hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) – một giải pháp cấp bách để huy động nguồn lực cho phát triển đất nước, góp phần sớm hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam thịnh vượng.