Đại tá Vũ Văn Lâu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2015 - 2020), bị kỷ luật

Ngày 2/6, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, 51/53 đại biểu đã bỏ phiếu đồng ý khiển trách đối với đại tá Vũ Văn Lâu, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và kỷ luật khiển trách Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã vi phạm quy định của Đảng, buông lỏng lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc…

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng công bố quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với đại tá Phạm Văn Chẩn, nguyên Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, vì buông lỏng lãnh đạo, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo Thanh niên