(BĐT) - Văn phòng Chính phủ (VPCP) vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nghiên cứu các kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu có liên quan để kịp thời khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong đấu thầu cung cấp hàng dự trữ quốc gia.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa.: Tường Lâm

Tháng 7/2020, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đấu thầu mua gạo dự trữ quốc gia. Bộ Tài chính đã kiến nghị tăng mức trần bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu mua sắm sử dụng vốn nhà nước; bổ sung biện pháp cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu có hành vi không cung cấp hàng dự trữ quốc gia sau khi trúng thầu.