Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, với 100% số phiếu tán thành.
Ông Thái Thanh Quý - tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Thái Thanh Quý - tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 20/1, BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã họp bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã được bầu với 100% số phiếu tán thành.

Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý sinh ngày 19/4/1976, quê quán ở xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Quý từng đảm nhận các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Tháng 1/2016, ông Thái Thanh Quý được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 10/2016, ông Quý được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 9/2017, ông Quý giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ.

Đến tháng 10/2018, ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo Dân trí