(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 346 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 30/3/2017. 
Ngày 30/03: Có 5/346 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 30/03: Có 5/346 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 341 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 30/3/2017; Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc - CN Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/4/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/4/2017 đến 14 giờ ngày 13/4/2017; Trường Tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum (tỉnh Kon Tum) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/4/2017 đến 08 giờ 30 ngày 13/4/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý dự án Giảm Nghèo huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20170318271-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bằng thư bảo đảm dự thầu của Ngân hàng hoặc nộp tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn