(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/12/2016. 
Ngày 28/12: Có 8/214 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 28/12: Có 8/214 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bộ Tư lệnh Hóa học dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/12/2016; Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) và Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/01/2017; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) và Sở Ngoai vụ tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/12/2016; UBND xã Nghĩa Thắng (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/01/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 04/01/2017 đến ngày 13/01/2017. Đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn nhà thầu cho gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là 20161218594-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc tiền mặt”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.