(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 382 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/11/2016. 
Ngày 25/11: Có 6/382 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 25/11: Có 6/382 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 376 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) và Trung tâm Y tế huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đều dự kiến phát HSYC từ ngày 28/11/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Tam Quan (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/11/2016; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp dự kiến phát hành HSMT từ ngày 29/11/2016; UBND xã Quốc Tuấn (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 02/12/2016 đến ngày 16/12/2016, trong khi đóng thầu ngày 12/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nam Giang nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng đối với gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.