(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 355 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 25/5/2017. 
Ngày 25/05: Có 3/355 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 25/05: Có 3/355 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 352 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Phòng Quản lý đô thị thành phố Lai Châu dự kiến phát hành HSMT từ ngày 01/6/2017 đến ngày 10/6/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 29/5/2017 đến 8 giờ 00 ngày 02/6/2017; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/6/2017 đến ngày 6/6/2017. Hai vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.