(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 318 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 20/4/2018. 
Ngày 20/04: Có 3/318 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 20/04: Có 3/318 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 315 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai phương thức lựa chọn nhà thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn (số TBMT là: 20180456652 - 00) và Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau (số TBMT là: 20180457946 - 00) đăng tải TBMT gói thầu tư vấn, nêu phương thức lựa chọn nhà thầu là Một giai đoạn một túi hồ sơ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong trường hợp sau: a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ; b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa; đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Chương Phát đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng (số TBMT là: 20180457026 - 00). Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.