(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 189 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/02/2016. 
Ngày 18/2: Có 3/189 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 18/2: Có 3/189 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 186 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban quản lý dự án quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/02/2016 đến ngày 01/03/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH đại diện bởi Công ty Thí nghiệm Điện lực TP. Hồ Chí Minh đăng tải TBMT gói thầu mua sắm và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang đăng tải TBMT gói thầu xây lắp, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT lần lượt là: 20160202584-00; 20160202577-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.