(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 337 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/12/2016. 
Ngày 15/12: Có 9/337 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 15/12: Có 9/337 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 328 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng trị dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/12/2016 đến 17 giờ 00 ngày 22/12/2016, trong khi đóng thầu ngày 24/12/2016; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Quảng Ngãi dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/12/2016; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/12/2016 đến ngày 26/12/2016; UBND xã Phượng Vĩ (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) dự kiến phát hành HSYC từ 7 giờ 30 ngày 21/12/2016 đến ngày 16 giờ 30 ngày 21/12/2016, trong khi đóng thầu ngày 25/12/2016. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/12/2016 đến ngày 25/12/2016; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai và Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông - điện lực đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/12/2016 đến 09 giờ 00 ngày 28/12/2016; Ban Quản lý các công trình đầu tư và xây dựng cơ bản thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/12/2016 đến ngày 28/12/2016.

Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy đinh: Trong phiếu đăng ký TBMT, Văn phòng HĐND và UBND quận Bình Tân (TP. Hồ Chí Minh) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/12/2016 đến ngày 30/12/2016 là chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.