(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 465 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/8/2017. 
Ngày 15/08: Có 4/465 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 15/08: Có 4/465 phiếu đăng ký không hợp lệ

Bên mời thầu cần biết

Trong đó, có 461 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Sơn La dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/8/2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/8/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Trung tâm Đào tạo - Huấn luyện Thể dục thể thao Nghệ An nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.