(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 317 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/4/2016. 
Ngày 12/4: Có 4/317 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 12/4: Có 4/317 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 313 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Ban QLDA công trình thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/4/2016 và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và quy hoạch Nha Trang dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/4/2016. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND xã Viên An (huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/4/2016 đến 14 giờ 00 phút ngày 22/4/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSYC.

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia TBMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước với số TBMT là 20160404461-00, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Thư bảo lãnh của ngân hàng, bằng tiền mặt hoặc séc”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.