(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 422 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 11/5/2018. 
Ngày 11/05: Có 2/422 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 11/05: Có 2/422 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 420 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh đăng tải TBMT gói thầu hỗn hợp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180529493-01), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng sai loại gói thầu: Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đăng tải thông báo mời chào hàng Gói thầu Sửa chữa khu bệnh xá và nhà ăn Hải đội 401 (số thông báo là: 20180529028-00), nêu loại gói thầu mua sắm hàng hóa. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, gói thầu mua sắm hàng hóa là gói thầu gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.