(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 201 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 05/01/2017. 
Ngày 05/01: Có 4/201 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 05/01: Có 4/201 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 197 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý các dự án đầu tư huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 06/01/2017; Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đăk Nông dự kiến phát hành HSMT từ ngày 10/01/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Bệnh viện Đa khoa Long An và UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.